Cadbury Lickables


Choco na tunaw … o tunaw na choco? Ito ang bagong Cadbury Lickables, gawa sa doo doo ng ca-cow!

Advertisements